Szklany sufit

Od wieków rządzenie i zarządzanie zdominowane było przez mężczyzn i w dalszym ciągu tak jest. Zjawisko to występuje na całym świecie, na wszystkich kontynentach. Niechęć do kobiet jako przywódczyń, liderek jest zauważana szczególnie na scenie życia politycznego. Ale nie tylko. Podobnie jest w biznesie, gdzie niezwykle rzadko udaje się kobietom uzyskać dostęp do najbardziej prestiżowych stanowisk. Stanowią one zdecydowaną mniejszość wśród menedżerów najwyższego szczebla. Szczególnie w dużych firmach zaobserwowano, że im wyższy szczebel hierarchii firmy, tym mniej spotykanych tam kobiet.

Czytaj dalej