Centrum Szkoleniowo – Rozwojowe SAPIENTIA działa od 1996r. i sukcesywnie rozszerza swoją ofertę oraz zasięg działania.

Oferujemy wysokiej klasy praktyczne szkolenia, coaching, mentoring, doradztwo zawodowe, jak również warsztaty dla nauczycieli, rodziców i dzieci.

Oferta adresowana jest do firm i instytucji (administracji publicznej, szkół i placówek wychowawczych) oraz do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli, studentów i osób dorosłych.

Centrum Szkoleniowo – Rozwojowe SAPIENTIA to również Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna SAPIENTIA oraz Fundacja Akademia Zdrowia i Biznesu. W ramach prowadzonych aktywności realizowane są Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych.

Misja, Wizja i Wartości

Misja

Misja naszej firmy jest wspieranie rozwoju osobistego i kompetencji zawodowych kadry menedżerskiej i pracowników firm, instytucji publicznych organizacji oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów i wyzwań poprzez realizację szkoleń, doradztwa, mentoringu i coachingu.

Wizja

Wizją naszej firmy jest uzyskanie wiodącej pozycji rynkowej w zakresie prowadzonej działalności szkoleniowej i doradczej, coachingu i mentoringu, dzięki profesjonalizmowi, uczciwości i partnerskim działaniom, propagującym najwyższej jakości praktyki rozwojowe.

Nasze wartości

  • Profesjonalizm usług
  • Nowatorskie metody pracy
  • Wysoka jakość działania
  • Odwaga w podejmowaniu wyzwań
  • Otwartość i entuzjazm w realizacji zleceń

Nasz zespół

Elżbieta Stelmach

Certyfikowany trener FRIS, dyplomowany coach i doradca zawodowy,
trener biznesu, socjoterapeuta

Absolwentka Studiów Podyplomowych „Coaching” na WSB w Poznaniu, „Psychologiczne Doradztwo Zawodowe i Personalne” na UAM, „Psychologii w Zarządzaniu” na UAM, „Socjoterapia i profilaktyka uzależnień” na US oraz kilku innych kierunków z obszaru kompetencji miękkich. Od 16 lat współpracuje z wieloma firmami szkoleniowymi prowadząc zajęcia m.in. z zakresu negocjacji, autoprezentacji i wystąpień publicznych, savoir-vivru, zarządzania zespołem, asertywności, komunikacji interpersonalnej, itp. Przez 15 lat pracowała w szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej jako pedagog, wicedyrektor, dyrektor. W latach 2001 – 2010 prowadziła Gimnazjum i LO Języków Obcych i Informatyki SAPIENTIA, w ramach własnej działalności gospodarczej. Obecnie prowadzi Centrum Szkoleniowo-Rozwojowe SAPIENTIA.

Aneta Trych

Terapeuta, neuroterapeuta EEG Biofeedback, socjoterapeuta, certyfikowany trener FRIS

Absolwentka Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Zajmuje się psychoedukacją, psychoprofilaktyką oraz wszelką formą pomocy skierowaną do dzieci i młodzieży w oparciu o paradygmat psychodynamiczny. Prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne oraz warsztaty psychoedukacyjne, których celem jest rozwijanie umiejętności psychospołecznych z zakresu komunikacji społecznej, rozwijania umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, uczenia się sposobów odreagowywania negatywnych emocji, radzenia sobie ze stresem, wyrażania emocji, budowania pozytywnego obrazu własnej osoby i rozbudzania kreatywności. Posiada certyfikat neuroterapeuty II stopnia, certyfikat I i II stopnia uprawniający do prowadzenia treningów Kinezjologii Edukacyjnej i Gimnastyki Mózgu® wykorzystywanej w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi (w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi).

Maja Grzegorczyk

Radca prawny, trener

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Szczecinie. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem zarówno zawodowym, jak i trenerskim, a także filolog języka angielskiego. Partner zarządzający w Kancelarii prawnej „Grzegorczyk & Majkowska Radcy prawni Spółka partnerska”, z ramienia której świadczy usługi kompleksowej obsługi prawnej zarówno podmiotów gospodarczych, jak i jednostek sektora administracji publicznej. Specjalizuje się w prawie pracy, ochronie danych osobowych oraz ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa, prawie gospodarczym, prawie cywilnym, prawie spółek handlowych. Wieloletni wykładowca prywatnej uczelni wyższej, wykładowca prawa gospodarczego oraz prawa pracy na prestiżowych kierunkach MBA. Trener i wykładowca z wieloletnim doświadczeniem, które przekłada się na umiejętność przystępnego przekazywania i wyjaśniania skomplikowanych zagadnień prawnych. Uczestnicy szkoleń doceniają zaangażowanie oraz doskonałe przygotowanie merytoryczne połączone z otwartością i świetnym kontaktem z uczestnikami.