Z przyjemnością informujemy, że Centrum Szkoleniowo-Rozwojowe SAPIENTIA uzyskało certyfikat „Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0)”.

Stanowi on potwierdzenie wysokiej jakości organizowanych przez nas usług rozwojowych (szkoleń i doradztwa), a także naszego doświadczenia w ich realizacji.

Nasze szkolenia znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych (BUR). Możesz na nie uzyskać dofinansowanie nawet do 80% zwrotu kosztów.

Już wkrótce więcej informacji na temat kalendarza szkoleń otwartych, w tym w ramach BUR, oraz możliwości organizowania szkoleń zamkniętych, dedykowanych konkretnej firmie, odpowiadających na jej indywidualne potrzeby.
 

Zapisz się na listę osób zainteresowanych szkoleniami, a nie ominą cię żadne ważne informacje.

SAPIENTIA

Centrum Szkoleniowo – Rozwojowe SAPIENTIA działa od 1996r. i sukcesywnie rozszerza swoją ofertę oraz zasięg działania.

Oferujemy wysokiej klasy praktyczne szkolenia, coaching, mentoring, doradztwo zawodowe, jak również warsztaty dla nauczycieli, rodziców i dzieci. Oferta adresowana jest do firm i instytucji (administracji publicznej, szkół i placówek wychowawczych) oraz do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli, studentów i osób dorosłych.

Misja

Misja naszej firmy jest wspieranie rozwoju osobistego i kompetencji zawodowych kadry menedżerskiej i pracowników firm, instytucji publicznych organizacji oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów i wyzwań poprzez realizację szkoleń, doradztwa, mentoringu i coachingu.

Wizja

Wizją naszej firmy jest uzyskanie wiodącej pozycji rynkowej w zakresie prowadzonej działalności szkoleniowej i doradczej, coachingu i mentoringu, dzięki profesjonalizmowi, uczciwości i partnerskim działaniom, propagującym najwyższej jakości praktyki rozwojowe.

Nasze wartości

  • Profesjonalizm usług
  • Nowatorskie metody pracy
  • Wysoka jakość działania
  • Odwaga w podejmowaniu wyzwań
  • Otwartość i entuzjazm w realizacji zleceń

Realizujemy różne formy szkoleń

Szkolenia otwarte

Kierowane do wszystkich osób pragnących rozwijać siebie – swoje talenty, zainteresowania, umiejętności i kompetencje.Szkolenia prowadzą doświadczeni trenerzy, specjaliści – praktycy oraz przedsiębiorcy

Szkolenia zamknięte

Przeznaczone dla określonej grupy pracowników klienta. Programy i treści są „szyte na miarę”, w odpowiedzi na potrzeby klienta.