Konferencja dla Dyrektorów Szkół „Jak nowocześnie zarządzać szkołą w oparciu o Style Myślenia”

W dniu 18.10.2017r. w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy ul. Generała Józefa Sowińskiego 68, 70-001 Szczecin odbyła się Konferencja dla Dyrektorów Szkół „Jak nowocześnie zarządzać szkołą w oparciu o Style Myślenia”. Organizatorem konferencji była Fundacja Akademia Zdrowia i Biznesu, Centrum Szkoleniowo-Rozwojowe SAPIENTIA Elżbieta Stelmach, Ministry of Skills Kamila Pępiak-Kowalska, a Partnerem Konferencji – Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz FRIS Style Myślenia. Patronat nad Konferencją objął Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

 

W konferencji uczestniczyło 100 dyrektorów szkół różnych poziomów edukacyjnych (szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych – techników, liceów i zespołów szkół) z całego województwa zachodniopomorskiego.

 

Podczas konferencji przekazano dyrektorom informację o wynikach projektu badawczego pn. STYL MYŚLENIA NAUCZYCIELA, przeprowadzonego w okresie od stycznia do listopada 2016 r w całej Polsce, któremu poddano 5804 nauczycieli. Ponadto przekazano wiedzę na temat Stylów Myślenia i Działania i ich oddziaływania na postawy i zachowania nauczyciela, a przede wszystkim na sposób, w jaki postrzega on swoją pracę i uczniów oraz sposób interakcji i komunikacji, jaki preferuje. W programie konferencji odbyły się prelekcje ekspertów, panele dyskusyjne i warsztaty z praktykami. Zaprezentowano dobre praktyki w zakresie zarządzania jednostkami oświatowymi, budowania zespołu pracowników szkoły z uwzględnieniem stylów myślenia i działania oraz metody usprawniania komunikacji. Prelegent z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie przedstawił wyniki projektu badawczego Styl Myślenia Menedżera przeprowadzonego na słuchaczach studiów MBA, aby wywołać dyskusję i poszukać dobrych wzorców, które dyrektorzy szkół mogliby wprowadzić w politykę prowadzonych szkół. Zaprezentowano także przedsiębiorcze podejście do zarządzania szkołą. Ponadto dyrektorzy szkół mogli poznać zasady obowiązujące w wojsku, w sytuacjach zarządzania kryzysem.

 

Każdy Uczestnik otrzymał pakiet materiałów promocyjnych (torba, długopis, notatnik) oraz materiały merytoryczne (broszura informacyjna).

 

Dodatkowo każdy Uczestnik konferencji otrzymał możliwość wykonania bezpłatnego badania swojego Stylu Myślenia i Działania, wziął udział w prelekcjach i warsztatach zwiększając swój poziom wiedzy nt. komunikowania się z innymi, dzięki czemu możliwa stała się zmiana zachowań i postaw. Dyrektorzy uzyskali większą świadomość w zakresie pracy z nauczycielami, a także uczniami i ich rodzicami, co umożliwi zbudowanie w najbliższym czasie płaszczyzny współpracy pomiędzy szkołą a rodzicami.

Wśród zaproszonych prelegentów byli:

  1. dr inż. Annę Samborska-Owczarek – autorka metody FRIS (wykład otwierający – Styl Myślenia Nauczyciela – czego dowiedzieliśmy się o nauczycielach od nich samych);
  2. mgr Iwona Bobrowska-Budny – certyfikowany trener FRIS, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (prelekcja – Jak zarządzać w szkole – czyli Moja Rola Dyrektora, panel dyskusyjny, warsztaty);
  3. mgr Jarosław Kordziński – certyfikowany trener FRIS, autor wielu książek dla nauczycieli i dyrektorów szkół (prelekcja – Optymalizacja doboru osób do pełnienia ról i realizacji określonych zadań w szkole, panel dyskusyjny, warsztaty);
  4. mgr Liliana Kupaj – trener, coach, autorka książek dla nauczycieli (prelekcja – Wpływ przekonań dyrektora i nauczyciela na rozwój poczucia wartości ucznia i jego sukcesy edukacyjne, panel dyskusyjny, warsztaty);
  5. mgr Anna Jurewicz – certyfikowany trener FRIS, coach, polonistka, trener sportowy, twórca autorskich warsztatów dla dyrektorów i nauczycieli (prelekcja – Dyrektor – przywódca czy administrator – jaki styl myślenia i działania sprzyja budowaniu przywódcy edukacyjnego?, dyskusja, warsztaty);
  6. mgr Elżbieta Wnuk – dyrektor SP nr 2 w Gryfinie, realizuje projekt FRIS-owa Szkoła (panel dyskusyjny);
  7. mgr Monika Rutkowska – dyrektor SP w Mysiadle, woj. mazowieckie, realizuje projekt FRIS-owa Szkoła (panel dyskusyjny);
  8. Jesper Rasmussen – Dowódca Wojsk NATO, oficer Royal Danish Navy (prelekcja – Empatia w przywództwie – facylitacja w osiąganiu lepszych wyników, panel dyskusyjny).

 

Zgodnie z opiniami uzyskanymi od uczestników Konferencji, została ona oceniona bardzo pozytywnie.

Konferencja była dofinansowana ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Programu Społecznik.

 

Galeria