Konferencja dla Nauczycieli „Style Myślenia (w) edukacji – polskie, praktyczne i nowoczesne metody pracy – FRIS”

W dniu 19.10.2017r. w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy ul. Generała Józefa Sowińskiego 68, 70-001 Szczecin odbyła się Konferencja dla Nauczycieli „Style Myślenia (w) edukacji – polskie, praktyczne i nowoczesne metody pracy – FRIS”. Organizatorem konferencji była Fundacja Akademia Zdrowia i Biznesu, Centrum Szkoleniowo-Rozwojowe SAPIENTIA Elżbieta Stelmach, Ministry of Skills Kamila Pępiak-Kowalska, a Partnerem Konferencji – Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz FRIS Style Myślenia. Patronat nad Konferencją objął Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

 

W konferencji uczestniczyło 100 nauczycieli ze szkół województwa zachodniopomorskiego, o różnych poziomach edukacyjnych (szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych – techników, liceów i zespołów szkół).

 

Podczas konferencji przekazano nauczycielom informację o wynikach projektu badawczego pn. STYL MYŚLENIA NAUCZYCIELA, przeprowadzonego w okresie od stycznia do listopada 2016 r w całej Polsce, któremu poddano 5804 nauczycieli. Ponadto przekazano wiedzę na temat Stylów Myślenia i Działania i ich oddziaływania na postawy i zachowania nauczyciela, a przede wszystkim na sposób, w jaki postrzega on swoją pracę i uczniów oraz sposób interakcji i komunikacji, jaki preferuje.

 

W programie konferencji odbyły się prelekcje ekspertów, panele dyskusyjne i warsztaty z praktykami.

Każdy Uczestnik otrzymał pakiet materiałów promocyjnych (torba, długopis, notatnik) oraz materiały merytoryczne (broszura informacyjna).

 

Dodatkowo każdy Uczestnik konferencji otrzymał możliwość wykonania bezpłatnego badania swojego Stylu Myślenia i Działania, wziął udział w prelekcjach i wybranych przez siebie warsztatach zwiększając swój poziom wiedzy nt. komunikowania się z innymi, dzięki czemu zaistniała możliwość zmiany zachowań i postawy. Nauczyciele uzyskali większą świadomość w zakresie pracy z uczniami, a także ich rodzicami, co w krótkim czasie umożliwi im zbudowanie płaszczyzny współpracy pomiędzy szkołą a rodzicami.

 

Wśród zaproszonych prelegentów byli:

1.     dr inż. Annę Samborska-Owczarek – autorka metody FRIS (wykład otwierający – Styl Myślenia Nauczyciela – czego dowiedzieliśmy się o nauczycielach od nich samych);

  1. mgr Liliana Kupaj – trener, coach, autorka książek dla nauczycieli (prelekcja – Jaki wpływ wywierają przekonania nauczyciela na sukcesy edukacyjne ucznia, panel dyskusyjny, warsztaty);
  2. mgr Agnieszka Saramowicz-Garstecka – certyfikowany trener FRIS, nauczyciel, edu coach ICI (prelekcja – Jak Fajnie, Rozwojowo i Skutecznie pracować w zespole przedmiotowym w szkole, aby podwyższyć efektywność projektów realizowanych przez uczniów?; panel dyskusyjny, warsztaty);
  3. mgr Kamila Przeniosło – certyfikowany trener FRIS, filolog, przedsiębiorca, Śląsk; mgr Jarosław Kordziński – certyfikowany trener FRIS, autora wielu książek dla nauczycieli i dyrektorów szkół (współprelekcja – Odkrywanie potencjału i budowanie samoświadomości uczniów w oparciu o znajomość stylu myślenia FRIS® panel dyskusyjny, warsztaty);
  4. mgr Agata Wasyliszyn-Sztaba – certyfikowany trener FRIS, polonistka, coach, trener (współprelekcja – Odkrywanie potencjału i budowanie samoświadomości uczniów w oparciu o znajomość stylu myślenia FRIS® panel dyskusyjny, warsztaty);.
  5. mgr Anna Jurewicz – certyfikowany trener FRIS, coach, polonistka, trener sportowy, twórca autorskich warsztatów dla dyrektorów i nauczycieli (prelekcja – Wpływ stylu myślenia i działania FRIS® nauczyciela na metody i formy jego pracy, panel dyskusyjny, warsztaty).

 

Zgodnie z opiniami uzyskanymi od uczestników Konferencji, została ona oceniona bardzo pozytywnie.

Konferencja była dofinansowana ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Programu Społecznik.

Galeria