XI Kongres Zarządzania Oświatą

W dniach 26-27 września 2016r. w Gdańsku odbył się XI Kongres Zarządzania Oświatą.

Dr inż. Anna Samborska-Owczarek – autorka modelu FRIS – pierwszego dnia, na sesji plenarnej w sali koncertowej, poprowadziła prelekcję dla kilkuset uczestników, prezentując założenia oraz pierwsze wyniki projektu.

Podczas Kongresu miałam przyjemność, wraz z zespołem FRIS, promować prowadzony wspólnie z OSKKO projekt badawczy Styl Myślenia Nauczyciela (www.fris.pl/nauczyciel).

Poprowadziłam dwa warsztaty dla dyrektorów szkół, w których uczestniczyło około 100 osób:

1. Trening kompetencji menedżerskich w oparciu o mdel FRIS.

2. Kompetencje społeczne w zarządzaniu szkołą w oparciu o model FRIS.

Poza warsztatami na stoisku FRIS rozmawiałam również z wieloma zainteresowanymi Dyrektorami szkół na temat wykorzystania modelu w codziennej rzeczywistości szkolnej.

W tym roku frekwencja była rekordowa – w Kongresie wzięło udział ponad 1100 uczestników, w tym głównie dyrektorów jednostek oświatowych z całej Polski.