Zachodniopomorski Kongres Oświatowy

W dniach 15-16 listopada 2016r. w Międzyzdrojach odbył się Zachodniopomorski Kongres Oświatowy, którego organizatorem był Technopark Pomerania.

Na Kongresie miałam zaszczyt pełnić rolę prowadzącej oraz moderatora dwóch paneli dyskusyjnych o szkolnictwie ogólnokształcącym.

Elżbieta Stelmach

Wydarzenie miało na celu zapoznanie uczestników z najnowszymi wytycznymi dotyczącymi nowego ustroju oświatowego.

Głównymi gośćmi byli: Pan Maciej Kopeć, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej,
Pan Marek Subocz, Wicewojewoda Zachodniopomorski oraz Pan Piotr Krzystek, Prezydent Miasta Szczecina.
Przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej: Pani Katarzyna Koszewska, Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego, Pani Jadwiga Parada, Dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Pani Agnieszka Sidor, Naczelnik Wydziału w Departamencie Funduszy Strukturalnych.