Zmiana składu Zarządu Fundacji

Uprzejmie informujemy, że z dniem 10.09.2018r. nastąpiła zmiana składu Zarządu Fundacji.

Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie, wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego nowy Zarząd Fundacji:

  1. Małgorzata Gajewska – Prezes Zarządu
  2. Kamila Pepiak Kowalska – Wiceprezes Zarządu
  3. Barbara zakrzewska – Członek zarządu

Jednocześnie nastąpiła zmiana Statutu Fundacji, rozszerzająca zakres działalności Fundacji.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!