Pracowaliśmy dla

 

Referencje

“Wszelkie wyznaczone Pani Stelmach zadania były wykonywane na najwyższym poziomie merytorycznym z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i metod nauczania. Pani Stelmach była zawsze znakomicie przygotowana do prowadzenia zajęć, udostępniała również szereg materiałów pomocniczych, co w połączeniu z głębokim zaangażowaniem prowadzącej skutkowało wysokimi ocenami wśród uczestników zajęć.”

“Wszyscy uczestnicy bardzo wysoko ocenili poziom merytoryczny szkoleń, jak również sposób przekazania wiedzy przez Panią Elżbietę Stelmach. Pani Elżbieta Stelmach, jako prowadząca Centrum Szkoleniowo-Rozwojowe SAPIENTIA jest osobą energiczną i sumienną, a jej należyta staranność wykładowcy sprawia, że z pełnym przekonaniem mogę polecić Panią Elżbietę Stelmach jako profesjonalnego i solidnego wykonawcę usług szkoleniowych.”

“Potwierdzamy, że Pani Elżbieta Stelmach w latach 2006 – 2010 przeprowadziła na nasze zlecenie 33 szkolenia z zakresu negocjacji w biznesie dla grup od 15 do 30 osób, w ramach prowadzonej działalności statutowej Fundacji. Łącznie przeszkolonych zostało 745 osób z obszaru całego kraju (głównie mikro i małych przedsiębiorców).”

“Podczas szkoleń, prowadząca zajęcia Pani Elżbieta Stelmach, wykazała się bardzo wysokim poziomem wiedzy i umiejętności w zakresie objętej szkoleniami tematyki. Szkolenia przeprowadzone zostały zgodnie z zaleceniami zleceniodawcy.”

“Mam przyjemność potwierdzić, że Regionalny Ośrodek Kształcenia Kadr przy Izbie Skarbowej w Szczecinie od 1995 roku owocnie współpracuje z Panią Elżbietą Stelmach. Współpraca ta dotyczy zarówno opracowywania tematyki szkoleń jak również ich prowadzenia.”

“Zajęcia i konsultacje prowadzone przez Panią Elżbietę Stelmach zostały wysoko ocenione przez uczestników biorących w nim udział, a także poprzez analizę dotychczasowych efektów końcowych przez specjalistów Stowarzyszenia.”