Centrum Szkoleniowo – Rozwojowe SAPIENTIA działa od 1996 r. i sukcesywnie rozszerza swoją ofertę oraz zasięg działania.

Oferujemy wysokiej klasy praktyczne szkolenia, coaching, mentoring, doradztwo zawodowe, jak również warsztaty dla nauczycieli, rodziców i dzieci.

Oferta adresowana jest do firm i instytucji (administracji publicznej, szkół i placówek wychowawczych) oraz do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli, studentów i osób dorosłych.

Centrum Szkoleniowo – Rozwojowe SAPIENTIA jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod nr 2.32/00015/2017, prowadzonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

Centrum Szkoleniowo – Rozwojowe SAPIENTIA to również Fundacja Akademia Zdrowia i Biznesu. W ramach prowadzonych aktywności realizowane są Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych.

Misja, Wizja i Wartości

Misja

Misja naszej firmy jest wspieranie rozwoju osobistego i kompetencji zawodowych kadry menedżerskiej i pracowników firm, instytucji publicznych organizacji oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów i wyzwań poprzez realizację szkoleń, doradztwa, mentoringu i coachingu.

Wizja

Wizją naszej firmy jest uzyskanie wiodącej pozycji rynkowej w zakresie prowadzonej działalności szkoleniowej i doradczej, coachingu i mentoringu, dzięki profesjonalizmowi, uczciwości i partnerskim działaniom, propagującym najwyższej jakości praktyki rozwojowe.

Nasze wartości

  • Profesjonalizm usług
  • Nowatorskie metody pracy
  • Wysoka jakość standardów świadczonych usług
  • Wysoka jakość działania
  • Odwaga w podejmowaniu wyzwań
  • Otwartość i entuzjazm w realizacji zleceń

Polityka jakości

Celem polityki jakości Centrum Szkoleniowo – Rozwojowego SAPIENTIA jest oferowanie najwyższej jakości usług rozwojowych w zakresie wsparcia szkoleniowego i doradczego, skierowanych do kadry zarządzającej i pracowników przedsiębiorstw, instytucji publicznych i organizacji.

Dzięki zasadom Polityki Jakości możemy spełniać wymagania i oczekiwania naszych Klientów oraz zapewnić najwyższą jakość usług.

Nasze cele

  • Rozwój i doskonalenie umiejętności i kompetencji pracowników oraz kadry zarządzającej firm i instytucji
  • Wspieranie firm i instytucji w realizacji programów rozwojowych służących osiąganiu celów biznesowych
  • Rozwój potencjału człowieka i pomoc w osiąganiu założonych celów
  • Ciągłe doskonalenie standardów jakości oferowanych usług

Gwarancja zadowolenia

Organizując szkolenia i warsztaty oraz świadcząc usługi doradcze – coaching, mentoring i doradztwo zawodowe, staramy się realizować nasze zadania zapewniając najwyższy poziom jakości usług, dokładając wszelkich starań, aby spełniały oczekiwania naszych Klientów.

Doświadczeni trenerzy – praktycy

Naszymi trenerami są praktycy, specjaliści i eksperci w swojej dziedzinie. Ich poziom wiedzy, doświadczenie zawodowe oraz umiejętności praktyczne zapewniają wysoki poziom merytoryczny realizowanych usług – szkoleń i doradztwa.

Aktualność oferty

Dbamy o realizację szkoleń, które rozwiązują najbardziej palące potrzeby naszych Klientów. Aktualizujemy tematykę szkoleń, dostosowując ja do zmieniających się przepisów i wymogów prawa. Wprowadzamy do oferty szkoleniowej nowe pozycje, na bieżąco – w odpowiedzi na zgłoszone uwagi – aktualizujemy i dostosowujemy już oferowane.

Organizacja szkolenia

Staramy się, aby nasi klienci byli na bieżąco informowani o szkoleniach, zasadach i formach dokonywania zgłoszeń, znali czas, miejsce i godziny prowadzenia zajęć oraz terminy i formy płatności.

Zaświadczenie – potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu

Każdy uczestnik szkolenia czy warsztatów otrzymuje zaświadczenie o uczestniczeniu i jego ukończeniu.

Sale szkoleniowe

Sale szkoleniowe, w których odbywają się zajęcia są dostosowane do wielkości/ liczebności grupy. Każda z sal szkoleniowych, w których prowadzone są zajęcia, spełnia standardy komfortu uczestników szkolenia, zapewnia udział niepełnosprawnych oraz posiada pełne wyposażenie dydaktyczne. Nasi trenerzy zawsze dysponują sprzętem zapasowym oraz materiałami, aby warunki techniczne nie zakłóciły przebiegu zajęć.

Wielkość grupy

Zajęcia szkoleniowe są prowadzone w grupach maksymalnie 30 osobowych. Przy prowadzeniu warsztatów – grupy są mniej liczne (8 – 14 osób), dzięki czemu możliwe jest indywidualne podejście trenera do uczestników zajęć.

Ceny szkoleń/usług

Oferujemy szkolenia/ programy rozwojowe w atrakcyjnych i konkurencyjnych cenach. Ceny są dopasowane do oczekiwań Klientów i adekwatne do oferowanej usługi.

Szkolenia zamknięte, wewnętrzne, dedykowane

Jeżeli oferta szkoleń otwartych nie spełnia Państwa oczekiwań – zapraszamy do realizacji programów rozwojowych/ szkoleń w formie zamkniętej. Szkolenia są dedykowane konkretnej instytucji/ firmie, z uwzględnieniem celów oraz potrzeb zamawiającego. Indywidualnie ustalany jest zakres, program, czas, miejsce i termin realizacji zajęć, liczba uczestników oraz określane są oczekiwane efekty/ rezultaty danego programu rozwojowego.

Ankieta oceny szkolenia

Aby zapewnić najwyższy poziom usług, starając się doskonalić ich realizację, zachęcamy uczestników do przestawienia opinii o naszych usługach. Podczas zajęć prosimy o wypełnianie ankiet oceny szkolenia, za pomocą których oceniany jest poziom zajęć, wiedza i przygotowanie merytoryczne wykładowcy, organizacja szkolenia. Prosimy także o opinie związane z ewentualnym uzupełnianiem zajęć i/lub wskazaniem kolejnych tematów szkoleń.

Portale społecznościowe – Facebook

Staramy się na bieżąco informować Państwa o naszych działaniach oraz przekazywać ważne informacje związane ze szkoleniami na Facebooku. Zachęcamy do odwiedzenia naszego fanpage!

Strona internetowa

Pragniemy, aby strona internetowa była funkcjonalna i gwarantowała łatwość odszukania potrzebnych informacji, szkoleń lub innych usług (coaching, mentoring) oraz dawała możliwość zapisania się na daną usługę.


Aby ułatwić możliwość zadania pytania lub znaleźć naszą lokalizację – zakładka Kontakt to miejsce, aby to uczynić.

Wysoka jakość naszych usług – to gwarancja Państwa zadowolenia!