KLIENCI

Centrum Szkoleniowo-Rozwojowe Sapientia działa od 1996r., zmieniając i dostosowując swoją ofertę do potrzeb i oczekiwań klientów. Wychodząc naprzeciw sytuacji związanej z pandemią, proponujemy sesje indywidualne (coaching, mentoring, doradztwo zawodowe), szkolenia (dla biznesu, edukacji, administracji państwowej), webinary w wersji ONLINE.

Elżbieta Stelmach:

 • Praktyk Analizy Transakcyjnej
 • Konsultant FACET5
 • Trener i facylitator Super Skills
 • Partner i Trener Stylów Myślenia FRIS®

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia otwarte i zamknięte. Wybrane tematy szkoleń:

 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
 • Akademia prawa dla menadżerów i członków organów spółek
 • Sprzedaż i obsługa klienta
 • Negocjacje w biznesie
 • Savoir-vivre w administracji publicznej

Coaching i mentoring

Coach pracuje z klientem nad obszarami dotyczącymi biznesu, rozwoju kariery, finansów, zdrowia i relacji z innymi ludźmi:

 • Zmniejsza fluktuację kadr
 • Wzmacnia indywidualne wyniki pracy
 • Ułatwia zarządzanie emocjami
 • Poprawia relacje między menedżerami a pracownikami
 • Poprawia jakość obsługi klienta
Doradztwo zawodowe dla młodzieży i dorosłych

Jeśli jesteś zainteresowany:

 • diagnozą predyspozycji zawodowych
 • budowaniem ścieżki kariery edukacyjnej lub zawodowej
 • budowaniem pewności siebie
 • radzeniem sobie ze stresem egzaminacyjnym, zawodowym
 • coachingiem kariery
 • przygotowaniem do rozmowy kwalifikacyjnej, itp.

Współpracujemy z

„Wizje są jak marzenia — ulecą, jeśli czegoś dla nich nie zrobimy. Zrób coś wielkiego albo coś małego. Tylko przestań się zastanawiać i wyrusz na przygodę”

Simon Sinek

Z kim pracujemy?

Biznes i organizacje

Wspieramy małe i średnie przedsiębiorstwa, duże firmy i organizacje, m.in. w obszarach:

 • Szkoleniowych
 • Mentoringowych
 • Coachingowych
 • Diagnozy – wg. modelu FRIS i Analizy Transakcyjnej
Szkolnictwo

Dla szkół wyższych, ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych, podstawowych oraz przedszkoli realizujemy, m.in.:

 • Szkolenia dla pracowników naukowych, administracyjnych, pionu kierowniczego oraz Studentów
 • Zajęcia dla Uczniów, Nauczycieli, Dyrektorów
 • Szkolenia dla Rodziców
 • Doradztwo zawodowe, coaching kariery terapię i socjoterapię
Administracja publiczna

Od wielu lat współpracujemy z Urzędami Miast, Sądami, prowadząc:

 • Szkolenia dla Pracowników, Kierowników, Dyrektorów, Sędziów, Aplikantów, Prawników
 • Spotkania mentoringowe, coachingowe, doradcze – indywidualne i zespołowe

Referencje

Stargardzka Izba Gospodarcza z siedzibą w Stargardzie z satysfakcją wystawia referencje dla pani Elżbiety Stelmach, właścicielki Sapientia – Centrum Szkoleniowo – Rozwojowe w Szczecinie.  Pani Elżbieta Stelmach od wielu lat współpracuje ze Stargardzką Izbą Gospodarczą i świadczy usługi szkoleniowo – doradcze dla przedsiębiorców z regionu stargardzkiego. Przeprowadzone szkolenia i warsztaty dotyczyły m.in. wspierania rozwoju osobistego, podnoszenia kompetencji zawodowych i doskonalenia umiejętności, wzmocnienia motywacji do działania, prowadzące do wzrostu efektywności pracy i wykorzystania zasobów.  W projekcie UE prowadzonym przez Polską Fundację Przedsiębiorczości w Szczecinie oraz Stargardzką Izbę Gospodarczą SPEED Stargardzki Pracownik Efektywna
Edukacja i Dokształcanie, pani Elżbieta Stelmach prowadziła kursy Specjalisty/Kierownika ds. Zasobów Ludzkich. Celem było podniesienie kwalifikacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, efektywnej rekrutacji, oceny pracowników, budowania ścieżek kariery, podstawy prawa pracy. Zakres tematyczny kursów oraz sposób jego przeprowadzenia zostały bardzo wysoko ocenione przez przedsiębiorców, którzy wzięli w nich udział podczas badań ankietowych. „Wiedza, którg tu zdobyłam otworzy mi horyzonty”- jedna z uczestniczek szkolenia w SPEED. Szkolenia i warsztaty przeprowadzane przez panią Elżbietę Stelmach są godne polecenia głównie ze względu na merytoryczne przygotowanie, profesjonalny i ciekawy sposób prezentacji czy bieżący dialog z uczestnikami. Stargardzka Izba Gospodarcza bazując na doświadczeniach współpracy z wieloma instytucjami szkoleniowymi, z pełnym przekonaniem poleca panią Elżbietę Stelmach, jako osobę, której poziom wiedzy i przygotowanie merytoryczne przyczynia się do efektywnego i skutecznego zrealizowania szkoleń.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie potwierdza, że Centrum Szkoleniowo-Rozwojowe SAPIENTIA ul. Jagiellońska 85/6, 70-437 Szczecin reprezentowane przez Panią Elżbietę Stelmach przeprowadziło szkolenia pracowników GDDKiA w zakresie:

Efektywne zarządzanie pracownikami w oparciu o polską metodę FPIS.

Współpraca z firmą SAPIENTIA, której zlecono przeprowadzenie powyższych szkoleń, w tym współpraca z trenerem – Panią Elżbietą Stelmach – układała się bardzo dobrze. Szkolenia zostały przeprowadzone w sposób profesjonalny w ukierunkowaniu na potrzeby urzędu i spełniły oczekiwania GDDKiA. Pracownicy mieli możliwość zdobycia nowej wiedzy teoretycznej, praktycznych umiejętności oraz indywidualnej współpracy z prowadzącym. Warunki umowy zostały dotrzymane, a cele szkoleń osiągnięte. W ocenach indywidualnych szkolenia uzyskały wysoki poziom. Kompetencje wykładowców były adekwatne do celów szkolenia oraz postawa trenerów była przyjazna, profesjonalna i zaangażowana.

Auchan Polska sp. z o.o. Hipermarket w Szczecinie, al. Wyzwolenia 18/20 miał przyjemność współpracować z Panią Elżbietą Stelmach Centrum Szkoleniowo- Rozwojowe SAPIENTIA. Zorganizowane szkolenia 'Efektywne zarządzanie pracownikami w oparciu o mtedodę FRIS oraz Profesjonalna obsługa klienta,zostało przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym. Dzięki doskonałej komunikacji z pracownikiem szkolenie zostało dostosowane do naszych potrzeb. Starannie przygotowane materiały szkoleniowe oraz szczegółowo dopracowany program, zagwarantowały wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Wykładowca poprzez znajomość tematyki, umiejętności przekazywania informacji oraz dostosowanie zakresu materiałów przeprowadził szkolenie na wysokim poziomie.
Z przyjemnością mogę polecić Panią Elżbietą Stelmach Centrum Szkoleniowo- Rozwojowe SAPIENTIA jako solidnego i wiarygodnego partnera w realizacji programów szkoleniowych dla pracowników.

Pani Elżbieta Stelmach prowadząca firmę Sapientia współpracuje z naszą spółką od 2017 roku. W tym czasie prowadziła zajęcia oraz warsztaty indywidualne i grupowe dla pracowników oraz zarządu spółki inProjects. Doskonale porusza się w obszarach trenerskich i coachingowo-mentoringowych. Jest błyskotliwym profesjonalistą, który z wrodzoną łatwością przekazuje wiedzę i angażuje uczestników szkoleń / warsztatów do aktywności i zaangażowania.
Dzięki Pani Elżbiecie mogliśmy uczestniczyć m.in. w

1. Blue Ocean Strategy for Executives cz. 1 i 2
2. Warsztaty FRIS dla zespołów projektowych inProjects
3. Analiza Transakcyjna – warsztaty

Centrum Biznesu w Szczecinie od kilku lat ma przyjemność współpracować z p.Elżbietą Stelmach Centrum Szkoleniowo-Rozwojowe Sapientia.
Zajęcia przeprowadzone zostały na bardzo wysokim poziomie merytorycznym z zachowaniem najwyższych standardów szkoleniowych i z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania i aktywizowania grupy, a materiały dla uczestników przygotowano z zachowaniem najwyższej staranności.
Wśród wielu przedstawionych metod, szczególnym zainteresowaniem cieszyła się metoda Style Myślenia FRIS, która w sposób znaczący poprawia komunikację w firmie, usprawnia realizowanie wyznaczonych celów oraz buduje świadomość swojego potencjału i zaangażowanie.
Polecam firmę Centrum Szkoleniowo-Rozwojowe Sapientia w Szczecinie jako solidnego i wiarygodnego partnera w realizacji programów szkoleniowych oraz wspierania rozwoju pracowników na różnych szczeblach.

Pani Elżbieta Stelmach oraz Pani Kamila Pękiak – Kowalska w listopadzie 2018 r. podczas konferencji organizowanej przez Kancelarię Gorczyca&Kozłowska sp. z o. o. sp. k. dla właścicieli biur rachunkowych przeprowadziły warsztaty „Asertywność w kontakcie z klientem wg metodologii FRIS”.

Podczas przygotowania i realizacji warsztatów Panie wykazały się dużą sprawnością oraz profesjonalizmem. Zaprezentowały szeroką wiedzę oraz doświadczenie w omawianych zagadnieniach. Szkolenie przeprowadzone było bardzo żywiołowo i z dużą dawką energii 🙂

Sposób realizacji zajęć angażował uczestników do aktywnego udziału w warsztatach i został bardzo pozytywnie przez nich oceniony.

Z przyjemnością rekomendujemy Panie jako doświadczonego partnera gwarantującego wysoki poziom świadczonych usług, a wysoka elastyczność i otwartość wobec klienta stanowią niewątpliwie ich wizytówkę.

Z panią Elżbietą Stelmach współpracujemy od 2016 roku. Przeprowadziła w naszej szkole warsztaty, które kadra wybrała sama spośród zaproponowanych przez Prowadzącą . Panią Elżbietę Stelmach wyróżnia wyjątkowy profesjonalizm prowadzenia szkoleń dla nauczycieli. Oprócz doskonałego przygotowania merytorycznego i warsztatowego pani Elżbieta Stelmach stwarza wyjątkową atmosferę podczas szkoleń, nawiązując z nauczycielami przyjacielskie relacje sprzyjające otwartym i szczerym dyskusjom. Zajęcia są ciekawe, prowadzone w odpowiednim tempie oraz aktywizujące całe grono. Często dzięki wyjątkowemu, swobodnemu stylowi prowadzenia warsztatów nauczyciele poznają siebie nawzajem, chętnie uczestniczą w wewnątrzszkolnych szkoleniach. Uważamy, że pani Elżbieta Stelmach jest przykładem nowoczesnego i w pełni profesjonalnego trenera i szkoleniowca.

„Wszelkie wyznaczone Pani Stelmach zadania były wykonywane na najwyższym poziomie merytorycznym z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i metod nauczania. Pani Stelmach była zawsze znakomicie przygotowana do prowadzenia zajęć, udostępniała również szereg materiałów pomocniczych, co w połączeniu z głębokim zaangażowaniem prowadzącej skutkowało wysokimi ocenami wśród uczestników zajęć.”

„Wszyscy uczestnicy bardzo wysoko ocenili poziom merytoryczny szkoleń, jak również sposób przekazania wiedzy przez Panią Elżbietę Stelmach. Pani Elżbieta Stelmach, jako prowadząca Centrum Szkoleniowo-Rozwojowe SAPIENTIA jest osobą energiczną i sumienną, a jej należyta staranność wykładowcy sprawia, że z pełnym przekonaniem mogę polecić Panią Elżbietę Stelmach jako profesjonalnego i solidnego wykonawcę usług szkoleniowych.”

Aktualności, relacje z wydarzeń

© Copyright 2016-2021 - Sapientia Centrum Szkoleniowo-Rozwojowe