Celem organizowanych i prowadzonych szkoleń jest doskonalenie umiejętności, wzmocnienie motywacji do działania i własnego rozwoju oraz podnoszenia jakości i skuteczności pracy pracowników oraz kadry zarządzającej firm i instytucji. Szkolenia, prowadzone w formie interaktywnych warsztatów umiejętności interpersonalnych, łączą teorię z doświadczeniem i praktyką.

Realizujemy szkolenia zamknięte, przeznaczone dla określonej grupy pracowników klienta. Programy i treści są „szyte na miarę”, w odpowiedzi na potrzeby klienta.

Zapraszamy na szkolenia otwarte, które są kierowane do wszystkich osób pragnących rozwijać siebie – swoje talenty, zainteresowania, umiejętności i kompetencje.

Obszary tematyczne, w jakich się specjalizujemy, obejmują:

  • zagadnienia prawne – w tym prowadzenia działalności gospodarczej, prawo podatkowe czy prawo pracy,
  • zarządzanie – zasobami ludzkimi, sobą w czasie, konfliktem,
  • komunikacja, relacje interpersonalne,
  • sprzedaż i marketing, w tym obsługa klienta.

Szkolenia prowadzą doświadczeni trenerzy, specjaliści – praktycy oraz przedsiębiorcy.

Oferta szkoleń dla firm

Oferta szkoleń dla przedsiębiorców, członków organów spółek oraz kadry menadżerskiej i zarządzającej.

Oferta dla administracji publicznej

Oferta dla szkół i placówek oświatowych

Dla szkół wyższych, ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych, podstawowych oraz przedszkoli.

Archiwum szkoleń